Prof. Elżbieta Mączyńska, Prezeska PTE

Dzieło J. Zygmuntowskiego to swego rodzaju pionierski wyłom w analizie zjawisk społeczno-ekonomicznych, wyłom wyrażający się w eksponowaniu konieczności nowego spojrzenia na ekonomię i gospodarkę w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.